Δεν φταίει το νόμισμα, φταίει η Ατζέντα της παγκόσμιας διακυβέρνησης

Δ

Εξακολουθεί να παραμένει κρυφή κάτω από τα ορθάνοιχτα μάτια μας. Γιατί; Γιατί κανένας από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, δεν θέλει να ενημερώσει σωστά τον κοσμάκη για το τι συμβαίνει

Όλοι μιλούν για κακό προηγούμενο με παροχές και πελατειακές σχέσεις, τις οποίες φυσικά και διαιωνίζουν. μαζί με τη στάχτη στα μάτια για το τι συμβαίνει, τι έχουν αποφασίσει οι πολιτικές μαριονέτες που δουλεύουν για την ολιγαρχία.

Κι αυτό λέγεται Ατζέντα 21. Υπογράφηκε το 1992 από περίπου 180 χώρες του ΟΗΕ -η Ελλάδα σαφώς μια από αυτές- και επιβάλλεται σιγά σιγά, σφίγγοντας ολοένα τη θηλιά γύρω από το λαιμό των λαών.

Η έκφραση της στην Ευρώπη γίνεται μέσω Ε.Ε. Αυτό δεν σημαίνει ότι βγαίνοντας από την ευρωζώνη ή την Ε.Ε. γλιτώνουμε κι από την Α21, αφού έχουμε ήδη υπογράψει και δεχτεί τους όρους της και συμμετέχουμε σε όλες τις αποφάσεις της.

Απλά ως “ευρωπαίοι” ανήκουμε στην περιφέρεια της Ε.Ε. που την εφαρμόζει κατά γράμμα.

Η Α21, προσαρμόζει τοπικά αυτά που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν για να υπάρχει “βιώσιμη ανάπτυξη”. Υποτίθεται ότι γνώμονας είναι το περιβάλλον, αλλά αυτό ισχύει όσο ισχύει και για την Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές…

Τι αποφάσεις πάρθηκαν τελευταία; Αν δεν μπορείτε να το διαβάσετε όλο (κακώς!) πηγαίνετε κατευθείαν στα “συμπεράσματα”.

Τι αναφέρουν τα τελευταία μαντάτα του 2014, όταν η Ελλάδα ήταν ήδη σε 5 χρόνια μνημονίου και λιτότητας:

Στιγμιότυπο 2015-05-04, 3.22.06 μ.μ.Η πρώτη NSDS εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2002. Το δεύτερο NSDS παρασκευάστηκε το 2007 και είχε εφαρμοστεί μερικώς μέχρι το 2009. Από το 2009, όταν ιδρύθηκε “το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΥΠΕΚΑ), οι πολιτικές προτεραιότητες για την Ελλάδα, σε όλη τη δομή της κυβέρνησης, έχουν τεθεί στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου για «πράσινη ανάπτυξη». Από το 2010, όταν οι οικονομικές δυσκολίες αυξήθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης, κυρίαρχος πολιτικός στρατηγικός στόχος σήμερα στην Ελλάδα, εξακολουθεί να είναι η «Πράσινη Ανάπτυξη», λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση.

Στο πλαίσιο αυτής της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης για την πιο αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ένα νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου έχει τεθεί σε ισχύ, με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης του περιβαλλοντικού τομέα μέσω της βελτίωσης του οριζόντιου συντονισμού σε κεντρικό επίπεδο, την αξιοποίηση και διαχείριση των πόρων, την προώθηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων, τον εκσυγχρονισμό, τον εξορθολογισμό και την προσαρμογή σε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Αναλυτικά αυτά που πρέπει να γίνουν:

Για την προετοιμασία του NSDS 2002, καθώς και την έκθεση εφαρμογής 2007 της προς την ΕΕ, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ κλπ συμμετείχε ενεργά στα γενικά ή θεματικά εργαστήρια.

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση απαιτεί την προώθηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα θα σέβεται το περιβάλλον ως αποθεματικό για ανάπτυξη.Για το σκοπό αυτό, το νέο μοντέλο, με τη μορφή μιας πράσινης οικονομίας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις πολύπλευρες σημερινές προκλήσεις στους τομείς των χρηματοπιστωτικών, της ενέργειας, των τροφίμων και του περιβάλλοντος, με παράλληλη ενίσχυση βιώσιμων μέσων διαβίωσης και την κοινωνική συνοχή (cohesion).To ένα παράδειγμα, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες έχουν δρομολογηθεί. Παράλληλα το νέο μοντέλο εξυπηρετεί την εκπλήρωση των απαιτήσεων του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από το 2009 η δομή, οι στόχοι και οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, έχουν επαναπροσδιοριστεί και επανασχεδιαστεί προκειμένου να ενισχυθεί η πραγματική ανάπτυξη που βασίζεται στις αρχές της “Πράσινης Ανάπτυξης”, ενώ προσαρμόζονται στις constaints και τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Για το σκοπό αυτό, ΥΠΕΚΑ έχει καταρτίσει μια αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την «πράσινη ανάπτυξη» για την ανάπτυξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες με πρακτικά μέσα. Η στρατηγική αυτή, συνδέεται/είναι εμπνευσμένη με και από την πρόσφατη Ευρώπη στρατηγική της ΕΕ για το 2020.

Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στην:

 • Αύξηση των επενδύσεων ανάπτυξης
 • Η μεταρρύθμιση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και την αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας
 • Εξισορρόπηση της αγροτικής ανάπτυξης
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας

Αρχών και απαιτήσεων της περιλαμβάνουν:

 • Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση
 • Επένδυση στη γνώση-βάση επέκτασης
 • Οι επενδύσεις στην καινοτομία
 • Οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες

Η στρατηγική εισάγει μια διατομεακή προσέγγιση. Οι τομείς προτεραιότητας που περιλαμβάνονται περιλαμβάνουν:

 • Γεωργία
 • Τουρισμός
 • Κατασκευή
 • Κατασκευή / ανάπτυξη των υποδομών
 • Ενέργεια / προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Οι θεματικοί πυλώνες της στρατηγικής είναι τέσσερις και περιλαμβάνουν:

 • Αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (π.χ. με την προώθηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, κλπ)
 • Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (π.χ. ολοκληρωμένη διαχείριση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, του νερού και των δασικών πόρων, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των κινδύνων, την αποκατάσταση και την προστασία του φυσικού τοπίου)?
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής βασίζεται σε φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση (π.χ. βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της παραγωγικότητας, την αναζωογόνηση των αγροτικών και των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, κλπ)
 • Ενίσχυση των θεσμικών εργαλείων και μηχανισμών για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση (π.χ. ενίσχυση των μέσων ελέγχου, η βελτίωση της πρόσβασης του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, κλπ).

Ο Νόμος 4014/2011, συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων μέσω της απλοποίησης της διαδικασίας της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος 4014/2011 στοχεύει στην επιτάχυνση της αδειοδότησης και χορήγησης αδειών των διαδικασιών του περιβάλλοντος, την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη μείωση των γραφειοκρατικών και διοικητικών επιβαρύνσεων, την ενίσχυση της διαφάνειας και την προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό, τα ακόλουθα βήματα / εργαλείων που δημιουργήθηκαν:

 1. Τυποποίηση της διοικητικής διαδικασίας για την έγκριση, ανανέωση ή τροποποίηση της απόφασης για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων και έργων.
 2. Ελαχιστοποίηση του αριθμού των αρμόδιων Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης.
 3. Νέα κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων που βασίζονται στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την εισαγωγή τους Τυποποιημένων περιβαλλοντικών προδιαγραφών για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων χαμηλές επιπτώσεις.
 4. Βελτίωση της διοικητικής δομής των υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη δημιουργία ενιαίας αρχής αδειοδότησης σε κεντρικό επίπεδο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
 5. Εισαγωγή των διαφορών συμβουλίων ψηφίσματος που ασχολούνται με συγκεκριμένες περιπτώσεις, τόσο σε κεντρικό / Υπουργείο Περιβάλλοντος επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
 6. Δημιουργία Ψηφιακής Περιβαλλοντικής Γραμματεία βελτίωση της πρόσβασης του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Επιπλέον, κατά το παρόν, είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση και αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων των 12 Περιφερειών στην Ελλάδα (εκτός Αττικής).

Διασυνδέσεις της ΕΕ

Η Ελλάδα υιοθέτησε τη στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δέκα χρόνια (ΕΕ 2020). Ο στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα διαφορετικό είδος της ανάπτυξης που είναι πιο έξυπνη (μέσω της ανάπτυξης των γνώσεων και της καινοτομίας), πιο βιώσιμη (με βάση μια πιο πράσινη, πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και πιο ανταγωνιστική οικονομία) και χωρίς αποκλεισμούς (με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και την κοινωνική και εδαφική συνοχή).

Για την προετοιμασία του ΕΣΠΑ 2014-2020, η συμφωνία ελληνικής εταιρικής σχέσης έχει ενσωματώσει τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που σχετίζονται με:

 • Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών.
 • 3% του ΑΕΠ της ΕΕ θα πρέπει να επενδύεται σε Ε & Α.
 • Οι «20-20-20» το κλίμα / την ενέργεια στόχοι θα πρέπει να επιτευχθεί (περιλαμβανομένης της αύξησης σε 30% της μείωσης των εκπομπών εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες).
 • Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι 10% και τουλάχιστον το 40% της νέας γενιάς θα πρέπει να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • 20 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι θα πρέπει να βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. (???)

Αυτοί οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ μεταφράζονται σε 11 θεματικούς στόχους του κανονισμού Κοινή Διάταξη (1303/2013) και είναι ενσωματωμένοι στην Ελληνική Πολιτική Συνοχής 2014-2020.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο ΕΔΩ 

– Συμπεράσματα

Ότι έχουμε πει και τα ξαναλέμε μέχρι να γίνουν απολύτως κατανοητά ώστε να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες

 1. Ανάπτυξη όπως την έχετε στο μυαλό σας, με βιοτεχνίες, βιομηχανίες κι εργοστάσια, απλά ΞΕΧΆΣΤΕ ΤΗΝ. Πρέπει να είναι πράσινη και να μην παράγει CO2. Αλλιώς ουδείς θα επενδύσει
 2. Θα επενδύσει το κεφάλαιο -ξένο ή ντόπιο- μόνο όταν θελήσει με φθηνό εργατικό δυναμικό και κύρια -ΕΔΏ ΕΊΝΑΙ Η ΜΈΓΙΣΤΗ ΥΠΟΚΡΙΣΊΑ- χωρίς κανένα σεβασμό στο περιβάλλον! Γι’ αυτό και θέλουν να συντομεύσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης
 3. Έλεγχος στην παιδεία από τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα χρησιμοποιεί το δυναμικό κατά πως θέλει και 10% αναλφάβητα εργατικά για φθηνό μεροκάματο
 4. Ευνοούνται και χρηματοδοτούνται μόνο οι “έξυπνες και καινοτόμες” τεχνολογικές ιδέες – δηλαδή: εφαρμογές για κινητά, ρομποτάκια, γκατζετάκια, έξυπνα τεχνολογικά μέσα για ηλίθιους χρήστες και γενικά οτιδήποτε άχρηστο που δεν τρώγεται ή φοριέται ή είναι απαραίτητο στην καθημερινότητα. Το “απαραίτητο” αποκτά άλλη ελιτίστικη έννοια, για την ενισχυμένη μεσαία τάξη (τύπου γκόλντεν μπόις κλπ) όπως μια νέα εφαρμογή που θα σου βρίσκει ταξί ή θα πληρώνεις πιο εύκολα τους λογαριασμούς όταν είσαι στην πλαζ και πίνεις πίνα κολάντα! Βλέπε Είστε έτοιμοι για την τεχνολογική επανάσταση;
 5. Όπως έχουμε γράψει πολλές φορές, η έκφραση του λαού γίνεται κύρια μέσω των ΜΚΟ που, ενώ τα παίρνουν χοντρά από τις κυβερνήσεις, μετά κάνουν πλάτες και στα όσα θέλουν. Το κείμενο παρακάτω αναφέρεται και στα προγράμματα εξοικονομώ κατ’ οίκον, εκείνα που στηρίζει η Greenpeace, ο Σκάι και οι τράπεζες που θα δώσουν τα δάνεια
 6. Με πρόσχημα το κλίμα -που καθημερινά βιάζεται από ψεκασμούς και το χααρπ γι’ αυτό έχουμε όλα τα ακραία φαινόμενα- βάζουν περιορισμούς στα πάντα και κύρια στην ενέργεια, και υποχρεώνουν τη χρήση των ΑΠΕ, όταν η χώρα μας είναι ζάμπλουτη σε λιγνίτη
 7. Με το ίδιο ακριβώς πρόσχημα και τη διάσωση των φυσικών πόρων, θα γίνει και προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των, και κύρια του ΝΕΡΟΎ

Τα λένε: η Λαγκάρντ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, η Λέσχη της Ρώμης, Το Ινστιτούτο Ροκφέλερ και όλα τα γνωστά πρόσωπα και ιδρύματα-κλαμπάκια της παγκόσμιας ελίτ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ 21.

ΔΕΝ τα λένε: Όλα τα πολιτικά μας κόμματα! Που τα ξέρουν, τα υπογράφουν και τα επιβάλλουν

Όταν ρωτήθηκε ο Μπρεζίνσκι πριν από 1-2 χρόνια, Με ποιο όργανο βλέπετε να εφαρμόζετε την Παγκόσμια Διακυβέρνηση, εκείνο απάντησε:

«Προς το παρόν δεν χρειάζεται άλλο όργανο, έχουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εγκληματιών!

Και μετά, σε βάζουν να σπας το κεφάλι σου αν πρέπει να μείνεις ή όχι στην ΕΕ, στην ευρωζώνη, στο ΝΑΤΟ κλπ ΣΤΟΝ ΟΗΕ έπρεπε να σε ρωτήσουν αν θες ή πρέπει να μείνεις!!! Γιατί ΑΥΤΆ ισχύουν για ΌΛΕΣ τις χώρες που υπέγραψαν την Ατζέντα 21!!! Εντός ή εκτός ΕΕ και επί τα αυτά!

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

Add comment

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη