Η καταγγελία μας στο ΕΣΡ για έλλειψη πολυφωνίας και αντικειμενικής ενημέρωσης του Σκάι