Όμως αυτός ο μέγας διδάσκαλος και σοφός είπε τη γνωστή φράση «Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα», αφήνοντας ανοιχτεί την πόρτα της συνεχούς αναζήτησης και πνευματικής εξέλιξης, ορθάνοιχτη στη Γνώση του Εαυτού, την Ολοκλήρωση.