Η Τεκτονική «Δυαδικότητα» και η επιβολή της στην Ανθρωπότητα