Ο βρόμικος ηλεκτρισμός προκαλεί ασθένειες και μειώνει το προσδόκιμο ζωής

Ο

Ξέρατε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενειών που αντιμετωπίζουμε τώρα σχετίζεται με ένα τεχνούργημα της ηλεκτρικής ενέργειας;

Ο Δρ Sam Milham, συγγραφέας του «Βρόμικη ηλεκτρική ενέργεια: Ηλεκτροδότηση και ασθένειες του πολιτισμού«, εξηγεί τους κινδύνους για την υγεία εξαιτίας της βρόμικης ηλεκτρικής ενέργειας ή των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI).

Ο Milham είναι γιατρός και επιδημιολόγος, και για δεκαετίες (είναι τώρα 85 ετών) κάνει πρωτοποριακή έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Στο βιβλίο του, ο ίδιος περιγράφει λεπτομερώς το μακρύ ταξίδι που έκανε για να αποκαλύψει τη σχέση μεταξύ της βρόμικης ηλεκτρικής ενέργειας και των ανθρώπινων ασθενειών. Με λίγα λόγια, βρόμικη ηλεκτρική ενέργεια, ή ακριβέστερα, η EMI, επηρεάζει τη βιολογία σας, ειδικά τη μιτοχονδριακή λειτουργία σας, που έχουμε πλέον καταλήξει ότι βρίσκεται στο επίκεντρο σχεδόν όλων των χρόνιων ασθενειών.

Τι είναι «Dirty» ηλεκτρική ενέργεια;

Το φως του ήλιου είναι ένα φυσικό ή φυσική μορφή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων (EMF). Υπάρχουν επίσης τέσσερις βασικές μη φυσικές ή τεχνητές πηγές έκθεσης σε EMF: μαγνητική, τεχνητό φως, ηλεκτρική και μικροκυμάτων (που περιλαμβάνει όχι μόνο το φούρνο μικροκυμάτων σας, αλλά και κινητά τηλέφωνα, ρούτερ και φορητά τηλέφωνα).

Η βρόμικη ηλεκτρική ενέργεια αναφέρεται στην ηλεκτρική συνιστώσα αυτού του φάσματος των EMF. Ένας πιο ακριβής όρος είναι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ή ΕΜΙ. Το «Dirty» (βρόμικη) είναι περισσότερο περιγραφικός όρος στην απλή γλώσσα. Αλλά τι ακριβώς είναι η EMI και πώς παράγεται; Ο Milham εξηγεί ότι κατά την παραγωγή ενέργειας, ηλεκτρικά τόξα και σπινθήρες προκαλούν τη βρώμικη ηλεκτρική ενέργεια:

Απόσπασμα

“The electric grid began with Edison in 1892 at the Pearl Street Generating Station. It turns out that from the very second he started generating electricity, he was making dirty electricity. The way I know that is because if you read his publications, he had a big problem with his original generators … They had brush arcing. The way they made electricity was by spinning magnets that had brushes to pick up their contact points.

All electric motors have brushes. Generators have them. They’re made out of graphite … Arcing and sparking makes dirty electricity, which are really high-frequency electric transients. They come and go. They’re spikey. They have very short latency times.

From the outset of the grid, we’ve been exposed to this. It’s not the 60-cycle stuff. We’re talking about frequencies up in the kilohertz and higher; thousands of cycles per second.”

Τα EMI Μικροκύματα ταξιδεύουν και πολύ μακριά

Υπάρχουν, επίσης, μικροκύματα και αυτό δεν είναι μόνο από το φούρνο μικροκυμάτων σας, αλλά το φορητό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο και τις αντένες κινητής τηλεφωνίας, το ρούτερ, επίσης και τους έξυπνους μετρητές.

Απόσπασμα

“All transmitters, AM, frequency modulation (FM) and especially cell towers [produce microwaves]. Your cellphone works because there’s a transmitter out there that transmits to you. They all run on DC.

Every cell tower in the world has a huge inverter in it to make the DC to run the transmitter, and also to charge the backup batteries. They make dirty electricity by the ton. Lots of schools have cell towers on campus. What they’re doing is they’re bathing the kids [with EMI].

It gets back into the wires; the ground (lot)wires and power wires that service it. The grid becomes an antenna for all this dirty electricity. It extends miles downstream … [A Brazilian study] looked at deaths from cancer [and] distance of residence from the base of the cell tower.

They got effects out to 500 meters. That’s 1,500 feet. I’ll tell you, the cell tower can’t talk that far. It’s the dirty electricity — the EMI in the grid, in the wires running into your house, through the ground and through your power cords — that’s doing it.”

H Dirty ηλεκτρική ενέργεια είναι βιολογικά ενεργή

Ένα κλασικό παράδειγμα της EMI είναι η διακοπή μετάδοσης AM ραδιοκυμάτων, όπως αποδεικνύεται στο παρακάτω βίντεο του Milham. Αλλά γιατί ακριβώς θα πρέπει να ανησυχούμε για την EMI στα σπίτια μας;

«Πάνω από 50 χρόνια κάνω αυτό, έχει γίνει εξαιρετικά σαφές ότι ΕΜΙ ή βρόμικη ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ βιολογικά ενεργή. Έγραψα το βιβλίο για να προειδοποιήσω τον κόσμο, διότι κανείς δεν δίνει προσοχή σε αυτό. Αυτή είναι η κύρια αιτία όλων των λεγόμενων ασθενειών του πολιτισμού», λέει ο Milham.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερη επιστημονική βιβλιογραφία της λειτουργίας των μιτοχονδρίων, εστιάζει στο πώς η EMI επηρεάζει την υγεία μας. Φανερώνει μια μεγάλες πιθανότητες να αυξάνει τις μιτοχονδριακές βλάβες των ελευθέρων ριζών και να συμβάλλει στη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων. Βέβαια, άλλες μεταβλητές συμβάλλουν στην ασθένεια, όπως η επεξεργασία των τροφίμων, μη ισορροπημένη αναλογία θρεπτικών συστατικών, μόλυνση από φυτοφάρμακα και ούτω καθεξής. Παρόλα αυτά, ο αντίκτυπος της ΕΜΙ ίσως να μην είναι σοφό να τον παραβλέψουμε.

Όλα τα Φωτοβολταϊκά Δημιουργία Dirty ηλεκτρική ενέργεια

Πολλοί που χρησιμοποιούν ηλιακούς συλλέκτες (φωτοβολταϊκά πάνελ) αγνοούν παντελώς το γεγονός ότι είναι μια πηγή βρόμικης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για να χρησιμοποιήσετε το συνεχές ρεύμα που παράγουν οι ηλιακοί συλλέκτες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μετατροπέα που το μετατρέπει σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Το πρόβλημα είναι, ο μετατροπέας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος είναι μια εκπληκτική πηγή βρόμικης ηλεκτρικής ενέργειας. Ι ορυχείο αποκατάσταση και ριζικά μειώθηκε η ΕΝΙ δημιουργείται όταν οι μετατροπείς είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι μεγάλες, εμπορικές ηλιακές συστοιχίες έχουν ένα παρόμοιο πρόβλημα, καθώς χρησιμοποιούν μετατροπείς – μερικές φορές χιλιάδες από δαύτους, αν είναι πραγματικά μεγάλοι πίνακες – και όλα αυτά δημιουργούν ΕΜΙ ή βρόμικη ηλεκτρική ενέργεια.

Αυτή η EMI συνδέεται ή επηρεάζει τη βιολογία σας όταν είναι σε ένα κύκλωμα ή στη γη. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα ηλιακό πάνελ στο σπίτι σας, δεν θα είναι όλα τα κυκλώματα στο σπίτι σας συνδεδεμένα με αυτό. Τα μόνα κυκλώματα που επηρεάζονται από την ΕΜΙ θα είναι αυτά που θα συνδεδεμένα με τον μετατροπέα του ηλιακού πάνελ. Η ΕΜΙ περνάει στο έδαφος και μπορεί επίσης να επηρεάσει τους γείτονές σας.

Απόσπασμα
If your utility has an appreciable wind or solar component, it is, by definition, giving you dirty electricity,” Milham notes. “[W]hen I first discovered this business, I went online; I studied commercial sources of photovoltaic inverters … I found this statement … [which] said that all photovoltaic inverters create amplitude modulation (AM) radio interference. What does that tell you? It says it’s all dirty.”

Η χρόνια έκθεση σε EMI αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο

Μόλις παράγεται η EMI, πόσο μακριά πρέπει να είμαστε ώστε να αποφευχθεί η βιολογική παρέμβαση; Σύμφωνα με τον Milham, η απόσταση μπορεί να είναι αρκετά σημαντική. Σε πολλές περιπτώσεις, ολόκληρες περιοχές του εδάφους μπορεί να είναι μια πηγή της EMI, προκαλώντας αύξηση του ρεύματος στο σώμα σας.

Απόσπασμα

“About three years ago, [the late professor] Martin H. Graham … and Dave Stetzer, who pioneered and studied this field and trained me … sent me an off-the-shelf fluke multimeter, which measures volts, amps and ohms. He showed me how to use it to measure current in my body.

That’s been a mindblower … I put an electrocardiogram (EKG) patch on my chest for one lead … and the other [fluke multimeter lead] goes to an electrical outlet ground … It then measures the current in my body …

The meter comes with everything you need. All you’ve got to do is take a 12-gauge wire and put a three-prong plug on it, where you only contact the round plug. That’s attached to your black electrode. That’s for the ground. The red one goes to your EKG patch on your chest (or to your mouth).

I find that just walking on the pavement in an area, I could get very, very high, probably carcinogenic fields of current in my body. We’re talking millivolts [and] microamps …

The National Institutes of Environmental Health Sciences (NIEHS) studied this years ago. They concluded that 18 microamps is sufficient to put enough voltage in your body to give you cancer with chronic exposure. You want to keep [your body current] under 18 microamps. The higher it is, the worse it is …

I find 200 to 300 microamps in lots of places, just standing on the floor … One of my favorite places is a local farmers market here. Last year, I was horrified to find out that just walking or standing in that place, I was putting 200 microamps of current into my body2

I was sitting at a Hewlett-Packard laptop and was measuring myself. I just touched the case of the laptop and found it was putting 80 microamps into my body. I finally got rid of it by putting a USB to an outlet ground. That fixes it.”

Προσοχή στα φώτα φθορισμού και LED

Ο Milham ανακάλυψε επίσης ότι σχεδόν όλοι οι μη-λαμπτήρες πυράκτωσης βάζουν υψηλό ρεύμα στο σώμα μας, απευθείας από το φως. Αυτό περιλαμβάνει του φθορισμού, τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) και τους λαμπτήρες (LED). Όπως και άλλοι ειδικοί σε θέματα photobiology, να αποφύγετε αυτά τα είδη των λαμπτήρων στο σπίτι και στην εργασία.

Απόσπασμα

“This explains a lot. I started doing occupational mortality [investigations] 30 years ago … I was puzzled as to why the highest cancer rates [occur in] teachers, professors and office workers. Why is melanoma more common in people who work indoors than outdoors?

Why is it more common in teachers and professors than in lifeguards or farmers? Why do you get it on parts of your body that never see the sun? It’s due to [nonnative artificial] EMF, as I’ve been measuring in schools and colleges. There’s just no place to hide.”

Στη δεκαετία του 1950, ο photobiologist John Ott μελέτησε παιδιά σε ένα σχολείο της Φλόριντα που είχαν διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Διαπίστωσε αυτά τα είδη των προβλημάτων συμπεριφοράς συνδέθηκαν με το φωτισμό φθορισμού, και ήταν σε θέση να βελτιώσει την κατάσταση των παιδιών με την τοποθέτηση ένα συρματόπλεγμα αποκλεισμού των EMF  μπροστά από τα φώτα που στη συνέχεια γείωσε. Αυτό και άλλα ευρήματα συζητούνται στο βιβλίο Ott, “Health and Light: The Effects of Natural and Artificial Light on Man and Other Living Things.”

Ανδρικός καρκίνος του μαστού λόγω έκθεσης σε ΕΜΙ

Το έργο Milham υποδηλώνει ότι ορισμένες συχνότητες προκαλούν συγκεκριμένες μορφές καρκίνου. Σημειώνει επίσης ότι ο ανδρικός καρκίνος του μαστού υποδηλώνει έκθεση σε  EMI, ακριβώς όπως το μεσοθηλίωμα υποδηλώνει έκθεση στον αμίαντο.

Απόσπασμα
“In the second edition of my book I comment (willfully) that there’s an epidemic of male breast cancer in Camp Lejeune in the Marine Corps. I wrote to them and said, ‘Look at these 15 studies that link EMF to [male breast cancer].’ They were saying it was due to the drinking water contamination. There’s no way. It’s due to EMF for sure. They just ignored me.”

Ο Milham συμμετείχε επίσης στην έρευνα στο γυμνάσιο La Quinta, στο Παλμ Σπρινγκς. Οι εκπαιδευτικοί είχαν πειστεί ότι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα ευθυνόταν για την επιδημία καρκίνου μεταξύ του προσωπικού. Συνολικά, 18 δάσκαλοι στο σχολείο είχαν αναπτύξει καρκίνο. Άλλα σχολεία είχαν το πολύ δύο ή τρεις περιπτώσεις.

Ο διευθυντής του σχολείου προσέλαβε έναν εμπειρογνώμονα από το τοπικό ινστιτούτο καρκίνου, ο οποίος ενημέρωσε τους καθηγητές ότι οι καρκίνοι τους ήταν λόγω της έκθεσης στον ήλιο. Ο Milham πέρασε αρχικά μήνες προσπαθώντας να επικοινωνήσει με το σχολείο, χωρίς αποτέλεσμα. Ο προϊστάμενος του είπε ότι ήταν ικανοποιημένος με τις απαντήσεις που είχε λάβει.

Τελικά, μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών, επιτράπηκε η είσοδος στο σχολείο για δύο νύχτες για να ερευνήσει, αλλά λίγο αργότερα, είχε κατηγορηθεί για εγκληματική καταπάτηση από τη σχολική περιφέρεια. Απλώς δεν τον ήθελαν να εμπλακεί στην υπόθεση.

Εν κατακλείδι, η βρόμικη ηλεκτρική ενέργεια ή EMI είναι υψηλής συχνότητας ηλεκτρικά μεταβατικά φαινόμενα και αρμονικές που έρχονται και παρέρχονται. Εκπέμπεται σε αρκετά μια απόσταση και αν είστε εντός εμβέλειας, αυτές οι συχνότητες μπορούν να συντονίζονται με το σώμα σας, προκαλώντας κάποια βιολογική επίδραση.

Το ερώτημα που τίθεται είναι πόσες από αυτές τις πηγές ΕΜΙ μπορούμε να αποφύγουμε και πόσες όχι. Σίγουρα η επιλογή ενός κινητού, wifi, ασύρματου τηλεφώνου είναι δική μας. Επίσης ο έλεγχος πολικότητας του ρεύματος στο σπίτι μας από ειδικό, βοηθάει. Το να μην μένουμε κοντά σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας και πυλώνες της ΔΕΗ μπορεί επίσης να είναι μια επιλογή.

Δυστυχώς η μάχη πρέπει να δοθεί και για πηγές που δεν μας έχουν αφήσει περιθώρια επιλογής. Για παράδειγμα, είναι αδύνατον να βρει κανείς τις παλιές λάμπες φωτισμού που δεν δημιουργούσαν τόσα προβλήματα στην υγεία όσο όλες αυτές που φτιάχτηκαν «για εξοικονόμηση ενέργειας».

Φυσικά, στο πίσω μέρος του μυαλού αυτών που θέλουν να εξοικονομήσουν ενέργεια είναι ότι αυτό θα επιτευχθεί όσο λιγότεροι παραμείνουμε στον πλανήτη…

 

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη