Επιστήμονες και γιατροί προσφεύγουν στην Ε.Ε. για τη χρήση 5G λόγω κινδύνων για την υγεία

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, περισσότεροι από 180 επιστήμονες και γιατροί έστειλαν μια προσφυγή 11 σελίδων για μορατόριουμ για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος για την έκκληση είναι ότι “το RF / EMF έχει αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον”, αλλά και ότι “Η 5G δεν έχει ερευνηθεί … Continue reading Επιστήμονες και γιατροί προσφεύγουν στην Ε.Ε. για τη χρήση 5G λόγω κινδύνων για την υγεία