“Χαρίζεται” 1 δισ. για “καινοτόμες” επιχειρήσεις – Η νέα “φούσκα” ονομάζεται start up!

&

Κονδύλι 1 δισ. ευρώ για μικρά και μεσαία έργα υποδομών. Δάνεια 5.000 έως 20.000€ για νεοφυείς επιχειρήσεις. Μετά τη “φούσκα” των χρηματιστηρίων και φωτοβολταϊκών, η νέα φούσκα ονομάζεται start up!

Με ένα «πολυθεματικό» αναπτυξιακό πακέτο η κυβέρνηση αισιοδοξεί να προσελκύσει επενδύσεις, να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2021.

Προβλέπονται δάνεια από το Ταμείο Συμμετοχών ύψους 5.000 έως 20.000 ευρώ για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, επιτάχυνση της διαδικασίας δανειοδότησης μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων, αλλά και σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια -ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ- θα αφορούν μεταξύ άλλων μικρά και μεσαία έργα βιώσιμης ανάπτυξης και υποδομών.

Η υλοποίηση ενός διευρυμένου πακέτου δράσεων που θα οδηγήσουν τη χώρα σε μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία αποτελεί «στοίχημα» του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα δώσει στην κυβέρνηση την ευκαιρία να αφήσει το δικό της «αποτύπωμα» σε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που σχετίζονται με τη μακρόπνοη αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Οι βασικοί άξονες της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής του υπουργείου Οικονομίας ξεδιπλώνονται σε ένα κείμενο 190 σελίδων.

Ποιοι είναι αυτοί οι βασικοί άξονες της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής

Η αύξηση της απασχόλησης και η μετατόπιση του μοντέλου της οικονομίας προς την κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελούν την κεντρική στόχευση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής με ορίζοντα έως το 2021 η οποία βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που προέκυψε από την πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021».

Όπως υπογραμμίζεται στο αναπτυξιακό σχέδιο των 190 σελίδων, αναμφίβολα μέχρι σήμερα έχουν προταθεί πολλές «απαντήσεις» στο μείζον ερώτημα πώς θα ξεπεραστεί η κρίση, δίνοντας βαρύτητα κάθε φορά σε επιμέρους ζητήματα όπως: η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις και την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, είτε η αναπτυξιακά αναγκαία ρύθμιση του χρέους που προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, και την επίτευξη μη ασφυκτικών πλεονασμάτων. Όμως, αν και η «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021» αναγνωρίζει ότι οι παραπάνω παράγοντες δρουν υποβοηθητικά, και με αυτή την έννοια τους προωθεί, θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις βασικοί και αλληλένδετοι άξονες που είναι καθοριστικοί για την επιτυχία της, και είναι οι εξής:

  • Η αλλαγή παραγωγικού υποδείγματος με τη μετατόπιση προς την οικονομία της γνώσης, που θα βελτιώσει τη θέση της χώρας στον Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας
  • Ο συνεκτικός σχεδιασμός, συντονισμός, αλλά και η αποτελεσματική υλοποίηση των ασκούμενων πολιτικών, ιδίως μάλιστα των αναπτυξιακών, στοιχεία που διαχρονικά απουσιάζουν από τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
  • Ο συνδυασμός της προσπάθειας εξόδου από την κρίση με την προσπάθεια μείωσης των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.
  • Η καθαρή αυτή στόχευση της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021», όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής,  αποτελεί το αναγκαίο υπόβαθρο για την έξοδο από την κρίση, πάντοτε βέβαια σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στη χώρα έχουν ήδη επέλθει σημαντικές μεταβολές.

Έχοντας στο επίκεντρο το ανθρώπινο κεφάλαιο ως μέσο για τη μετάβαση της χώρας προς την  οικονομία της γνώσης, η «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021» θέτει ως κεντρικό στόχο την αύξηση της απασχόλησης ώστε να ενσωματωθεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην παραγωγή, να μειωθεί η μετανάστευση, ιδιαίτερα του επιστημονικού δυναμικού, να περιοριστεί η περαιτέρω μείωση του πληθυσμού της χώρας και βέβαια να καταπολεμηθεί η μάστιγα της ανεργίας.

Χρηματοδότηση

Επειδή η χρηματοδότηση είναι βασική παράμετρος για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία προτείνεται, μεταξύ άλλων, να δοθεί η δυνατότητα παροχής ειδικών δανειακών προϊόντων γι΄αυτές. Επίσης, προτείνεται η ψήφιση νομοσχεδίου για το «ακαταδίωκτο» των στελεχών των τραπεζών και του δημοσίου, η παροχή φορολογικών κίνητρων για την αναδιάρθρωση των δανείων, η διαγραφή δάνειων και η δημιουργία μητρώου ακίνητων για τη δημοσιοποίηση των αγοραίων τιμών τους. 

Ποια είναι τα στατιστικά επιτυχίας των Startups;

Σύμφωνα με στατιστικές που από διάφορες περιοχές του δυτικού κόσμου το ποσοστό επιτυχίας νέων επιχειρήσεων κυμαίνεται στο 25 με 50 τοις εκατό.

Δυστυχώς αυτοί οι αριθμοί στηρίζονται σε στατιστικά που προέκυψαν από κυβερνητικά στοιχεία και έχουν μόνο τις επιχειρήσεις στις οποίες έγινε έναρξη φορολογικών δραστηριοτήτων. Τα πραγματικά στοιχεία είναι πιο αποθαρρυντικά με μόλις μία στις 20 επιχειρήσεις να επιβιώνει.

Παρακάτω θα δείτε ένα κατανοητό γράφημα που δείχνει ότι την πρώτη φορά που θα επιχειρήσει κάποιος ένα εγχείρημα έχει μόλις 12% ποσοστό επιτυχίας βάσει στατιστικής, ενώ αν κάποιος έχει εμπειρία σε αυτό, τα ποσοστά επιτυχίας ανεβαίνουν αρκετά και φθάνουν το 30% [πηγή]

Μια startup μπορεί να βάλει «λουκέτο» για 20 λόγους

Μπορεί να ξεκινούν με τους καλύτερους οιωνούς κι όμως πολλές από αυτές μπορούν εύκολα να βάλουν «λουκέτο». Και μάλιστα για πολλούς λόγους.

Δεν είναι λίγες οι startups που κλείνουν εν μια νυκτί, αφήνοντας κυριολεκτικά στον δρόμο μεγάλο αριθμό εργαζομένων… και μάλιστα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

Πρόσφατη έρευνα της CB Insights επιχειρεί να ρίξει φως σε όλους εκείνους τους λόγους που αναγκάζουν μια νεοφυή επιχείρηση να βάλει φρένο στα φιλόδοξα σχέδιά της και να σταματήσει τη λειτουργία της.

Όπως προκύπτει από την εν λόγω έρευνα, υπάρχουν όχι ένας, ούτε δύο, αλλά 20 διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί μια επιχείρηση να οδηγηθεί στο λουκέτο. Πρώτος λόγος, με ποσοστό 42% είναι ο εξής: Την επιχείρηση αυτή δεν την «έχει ανάγκη» η αγορά. Ακολουθούν με ποσοστό 29% η έλλειψη ρευστότητας, με 23% η μη αποτελεσματική διοίκηση και με 19% ο υπέρμετρος ανταγωνισμός. [πηγή]

Η λίστα είναι μακρά και ο εν λόγω πίνακας είναι ενδεικτικός:

 

Why do startups fail? A CB Insights study points to a lack of market need, running out of cash, and a bad management team as the main causes. But every story is different ...

Λεφτά υπάρχουν! Των μισθωτών και συνταξιούχων που είναι τα σιγουράκια για να κόβονται και να μοιράζονται σε καινοτόμες επιχειρήσεις και όχι μόνο. Πολλές καταξιωμένες (όπως ΟΤΕ) μπορούν να βαπτιστούν “καινοτόμες” για πολλούς λόγους. [Όλες οι εν Ελλάδι επιχειρήσεις είναι πλέον… startups!]

Διαβάστε πρόσφατο άρθρο της Guardian: Has the tech bubble peaked? Signs that the startup boom may be fizzling

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη