Τραβούν και οι δυο το σκοινί για να βγούμε από το ευρώ