Πρόσφυγες στη Γερμανία δουλεύουν για ένα ευρώ την ώρα