Όλο το πόρισμα της επιτροπής των ‘Ιλλουμινάτι’ για το νέο Ασφαλιστικό – Ποιοι είναι οι ‘πεφωτισμένοι’

Ό

Το φως της δημοσιότητας βλέπει το Πόρισμα της “Επιτροπής Ιλλουμινάτι” του υπουργείου Εργασίας, πρόταση για το νέο Ασφαλιστικό και φέρνει σαρωτικές αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις αλλά και στα όρια ηλικίας

Το πόρισμα προβλέπει και φορολογικά κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση

συνταξιούχοιΤο πόρισμα για το νέο Ασφαλιστικό στην εισαγωγή του σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr αναφέρει ότι η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο σύστημα συντάξεων είναι ευχερέστερη στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης που θέτει τις βάσεις της στη διαγενεακή και ενδογενεακή ισότητα. Για να επιτύχει αυτόν το στόχο η Ελληνική κοινωνία οφείλει να επενδύσει στην αναζήτηση ενός νέου συστήματος συντάξεων που να στηρίζεται στην αναδιαπραγμάτευση του κοινωνικού συμβολαίου. Η επίτευξη ενός νέου συνταξιοδοτικού αφηγήματος μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις :

– Πρώτον, με ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που θα αποτελέσει το επιστέγασμα των διαχρονικών (και ανεπιτυχών) παραμετρικών μεταρρυθμίσεων, με τη λειτουργική συγχώνευση των Ταμείων και την ομογενοποίηση των διατάξεων για τις εισφορές και τις παροχές του ενιαίου συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό θα αναζητηθούν και οι πρόσθετοι πόροι για τη στήριξη των απερχόμενων γενεών, στις οποίες πρέπει να δοθεί η διαβεβαίωση ότι οι περικοπές συντάξεων έχουν πιάσει την οροφή τους.

– Δεύτερον, με την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος συντάξεων για τις νέες γενιές, το οποίο θα βασίζεται στην γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών τόσο εντός κάθε γενιάς όσο και μεταξύ των γενεών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα σύστημα που θα προσφέρει μια διαφανή αρχιτεκτονική συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τύπων αλληλεγγύης. Για να επιτύχει η προτεινόμενη συστημική μεταρρύθμιση απαιτείται η αναζωογόνηση της εμπιστοσύνης των νεότερων γενεών μέσω της αξιόπιστης σύνδεσης εισφορών και δικαιωμάτων.

Ο στόχος θα πρέπει να είναι ένας, εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης με ένταξη σε αυτό όλων των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών (διοικητική ενοποίηση), μετά από ουσιαστική ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης. Στην προοπτική αυτή, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετεξελίσσεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεν πρέπει να γίνει δεκτή καμία εξαίρεση, γιατί διαφορετικά το εγχείρημα της ενοποίησης θα υπονομευθεί στο σύνολό του. Εξάλλου, η ενοποίηση των Ταμείων, διαχρονικό αίτημα από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος οραματίστηκε ένα φορέα για όλους τους Έλληνες, αποτέλεσε πρόταση και προηγούμενων προτάσεων και μελετών. Πρόσφατα, το ΚΕΠΕ σε Μελέτη του (Διοικητική μεταρρύθμιση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των ασφαλιστικών δομών, Αθήνα, 2014) παρουσίασε εκτεταμένα το ζήτημα της οριζόντιας και κάθετης διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης του συστήματος.

Προτείνεται συγχρόνως η ουσιαστική ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης με θέσπιση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους και ανακαθορισμό των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων. Οι ενιαίοι κανόνες είναι αναγκαίοι, γιατί απέναντι στους βασικούς κινδύνους της ζωής πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι να απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό εθνικής/ κοινωνικής αλληλεγγύης. Τυχόν διαφοροποίηση δεν μπορεί παρά να παρεισφρέει σε επίπεδο συμπληρωματικής (επαγγελματικής) προστασίας και να εξαρτάται από μια πρόσθετη εισφοροδοτική προσπάθεια των ασφαλισμένων. Ειδικότερα:

Όσον αφορά στις εισφορές:

-ενιαία ποσοστά εισφορών και βάση υπολογισμού τους α) για κύρια σύνταξη, β) για επικουρική σύνταξη και γ) για εφάπαξ παροχές, με μόνη διάκριση αυτή σε μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους.

-υποχρέωση για δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών όλων των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ μέσω μιας ενοποιημένης διαδικασίας.

-ανάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΑΟ της βεβαίωσης και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.

Όσον αφορά στις παροχές:

α) Κατάργηση των οριζόντιων περικοπών των συντάξεων διότι υποσκάπτουν την ασφαλιστική συνείδηση, δημιουργούν κίνητρο για εισφοροδιαφυγή και για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, υπονομεύουν το ασφαλιστικό σύστημα.

β) Καθιέρωση ενιαίου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, για παλιούς και νέους ασφαλισμένους, αφού προηγουμένως καθοριστεί με Αναλογιστική Μελέτη το ποσοστό, κατά το οποίο τόσο η κάθε σύνταξη χωριστά, όσο και όλες από κοινού, θα αναπληρώνουν τις αποδοχές του ασφαλισμένου.

γ) Ανακαθορισμός, κατ’ επιταγή των αρχών της συμμετοχικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης των γενεών, των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων με αναφορά στο νέο, ενιαίο τρόπο υπολογισμού της κύριας και επικουρικής σύνταξης για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.

Η ενοποίηση Ταμείων με διαφορετικό επίπεδο βιωσιμότητας εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους, για τους ασφαλισμένους των υγιών φορέων, εφόσον βέβαια τέτοια ταμεία υπάρχουν ακόμη. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το κράτος να εγγυηθεί, όπως είναι και η συνταγματική του υποχρέωση, τη βιωσιμότητα του συστήματος και την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου ως συνόλου.

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, ο επιβαλλόμενος σεβασμός κάποιων επαγγελματικών και ασφαλιστικών ιδιαιτεροτήτων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία τριών ταμείων :

α. Μισθωτών

β. Αυτοαπασχολουμένων

γ. Αγροτών

Η πρόταση για μικρότερο αριθμό φορέων του σημερινού (3) συνδυάζεται με μη ανακαθορισμό των ήδη χορηγηθεισών συντάξεων, καθώς και με περιορισμένη λειτουργική ενοποίηση. Ωστόσο, πάντα κατά την πρόταση αυτή, μπορούν να διατηρηθούν διαδικασίες, όπως : α) Κέντρο Απονομής Συντάξεως κοινό για όλα τα Ταμεία, β) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ήδη υπάρχει και λειτουργεί με επιτυχία), γ) ΚΕΠΑ (για την ενιαία εκτίμηση της αναπηρίας). Δηλαδή, γίνεται αποδεκτή η εμβάθυνση στην οριζόντια ενοποίηση, δηλαδή η μεταφορά κάποιων λειτουργιών των φορέων σε μια ξεχωριστή υπηρεσία για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων λειτουργιών.

Όλο το πόρισμα για το νέο Ασφαλιστικό

Ποια είναι η Επιτροπή των ‘Ιλλουμινάτι’ που οδηγεί στην εξαθλίωση εκατομμύρια Έλληνες

συνταξιούχοιΈνας συνταξιούχος κι ένας ασφαλισμένος μαθαίνουν για το πόρισμα της ‘Επιτροπής Σοφών’ για τις συντάξεις κι εκτός από δυστυχείς, νιώθουν και… ανόητοι! Όχι μόνον διότι το νέο σχέδιο για το ασφαλιστικό το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί με συνοπτικές διαδικασίες, εντός του Νοεμβρίου προβλέπει τσεκούρι αλύπητο στις συντάξεις, αλλά διότι η πρώτη αριστερή κυβέρνηση του τόπου την οποία εμπιστεύθηκε για να μπορέσει ξανά να ελπίζει, καταβαραρθώνει ζωές με τη λογική «αποφασίζομεν και διατάσσομεν»!

Δεν είναι μόνον πως η σύνταξη στο άμεσο μέλλον, δε θα υπερβαίνει το 55% του μέσου όρου των αποδοχών όλου του εργασιακού βίου των ασφαλισμένων, όπως αποφάνθηκε η Επιτροπή Σοφών του υπουργείου Εργασίας.

Δεν είναι μόνον ότι η σύνταξη θα αυξομειώνεται ανάλογα με τα περιουσιακά κριτήρια του κάθε ασφαλισμένου ή αν είναι παντρεμένος ή άγαμος (λες και δε δούλεψε).

Δεν είναι μόνον ότι προτείνεται η λειτουργία ενός ενιαίου επικουρικού ταμείου που θα επενδύει τις εισφορές και θα δίνει συντάξεις ανάλογα με τις αποδόσεις (!).

Η βασική σύνταξη, αποφάνθηκαν οι «Σοφοί» θα είναι 360 ευρώ. Μόνον που δε μας είπαν οι «Σοφοί», ποιος μπορεί να ζήσει με αυτά τα χρήματα…

Ποια είναι η Επιτροπή των Σοφών;

Η Επιτροπή «Σοφών» για το ασφαλιστικό συγκροτήθηκε μετά από απόφαση (δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 21 Αυγούστου 2015) του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργου Κατρούγκαλου. Αποτελείται από 12 άτομα, πανεπιστημιακούς, εργατολόγους, δικαστικούς.

Η πρώτη αντίδραση είχε προκληθεί τότε από το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, καθώς «παρά τα επανειλημμένα διαβήματά μας, δεν κατέστη δυνατό να μετέχει κανένας εκπρόσωπος της ενεργού ή απόμαχης εργασίας, προερχόμενος από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ή εξειδικευμένος επιστήμονας προτεινόμενος από αυτές», ανέφερε επιστολή του Δικτύου προς τον υπουργό, Γιώργο Κατρούγκαλο, η οποία και κατέληγε με το… αυτονόητο: «Αναμένεται να αποφασίσουν άλλοι για λογαριασμό μας κι εμείς απλώς να υποστούμε τις συνέπειες των έργων μας».

Όπως κι έγινε…

Πολλά από τα μέλη τα οποία επέλεξε ο υπουργός, Γιώργος Κατρούγκαλος για να συστήσουν την Επιτροπή, τα γνώριζε από παλιά και με κάποια, μάλιστα, συνδέεται με ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Όχι πως κατ’ ανάγκην ήταν αυτό το κριτήριο της επιλογής τους, αλλά είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουμε, ώστε να διαμορφώσουμε άποψη σχετικά με την αξιολόγηση επιλογής των μελών μιας Επιτροπής που αποφασίζει για το πως θα είναι η ζωή μας.

Η Επιτροπή δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2015 με τη μορφή του «κατεπείγοντος», ώστε να μελετήσει μία πρόταση του υπουργού, Γιώργου Κατρούγκαλου για το νέο ασφαλιστικό και να καταλήξει σε ένα σχέδιο με βάση το οποίο η δαπάνη για τις συντάξεις το 2016, θα είναι μειωμένη κατά 2,5 δισ. ευρώ! Αυτό το σχέδιο έπρεπε πάση θυσία να φανεί πως δε συμβαδίζει με τις επιταγές του νέου Μνημονίου και να φανεί ως ανεξάρτητη πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ειδικά του υπουργού, Γιώργου Κατρούγκαλου.

Αυτά είναι τα δώδεκα μέλη της Επιτροπής: Άννα Λιγωμένου (αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου), Βασίλης Ανδρουλάκης (δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας), Διονύσιος Γράβαρης (καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής), Ξενοφών Κοντιάδης (καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας), Κωνσταντίνος Κρεμαλής (ομότιμος καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας), Σταυρούλα Κτιστάκη (δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας), Φρόλη Κουσκουνά (πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής), Σπύρος Μαρκάτης (δικαστής Συμβουλίου της Επικρατείας), Δημήτρης Μπούρλος (δικηγόρος εξειδικευμένος σε συνταξιοδοτικά θέματα), Μιλτιάδης Νεκτάριος (καθηγητής Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης), Αθηνά Πετρόγλου (δικηγόρος, εξειδικευμένη σε συνταξιοδοτικά θέματα) και Αγγελος Στεργίου (καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας).

Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου…

Ανάμεσα στα μέλη της Επιτροπής διακρίνουμε και τον πρώην διοικητή του ΙΚΑ, Μιλτιάδη Νεκτάριο, πρώην ειδικό σύμβουλο την περίοδο 1983-1987 του Κώστα Σημίτη στο υπουργείου Εμπορίου.

Είναι ένας άνθρωπος με ισχυρή τεχνογνωσία στην ιδιωτική ασφάλιση και με εμπειρία για τα πεπραγμένα του μεγαλύτερου δημόσιου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, όπως το ΙΚΑ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως επελέγη για τη θέση του διοικητή σε μία επίμαχη περίοδο προώθησης της μηχανοργάνωσης του οργανισμού.

Κατ’ άλλους μια «θολή» περίοδο για τα οικονομικά του ΙΚΑ και την επιβάρυνση του προϋπολογισμού του με εκατομμύρια ευρώ λόγω καθυστερήσεων με τη μηχανοργάνωση. Το 2011 ο Μιλτιαδης Νεκτάριος ανέλαβε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεγάλης ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας.

Ένα άλλο μέλος αυτής της Επιτροπής είναι ο καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Ξενοφών Κοντιάδης ο οποίος διαθέτει πλούσιο επιστημονικό βιογραφικό και διαθέτει στενή σχέση με διάφορα υπουργεία τις τελευταίες δεκαετίες. Μέχρι και αναπληρωματικό μέλος στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών διετέλεσε την τριετία 2000-2003. Ιδιαιτέρως, πάντως, είχε συζητηθεί η άποψή του για το δημοψήφισμα του καλοκαιριού το οποίο είχε κρίνει «αντισυνταγματικό» για τρεις λόγους: «Αφενός γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, αφετέρου γιατί η διατύπωση του ερωτήματος είναι εντελώς παράτυπη» και διότι «απαγορεύεται η διενέργεια δημοψηφισμάτων για ζητήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Συντάγματος».

Η Επιτροπή «Σοφών», ο Λέων Τολστόϊ και οι άνθρωποι στους δρόμους…

Ιδιαίτερα δραστήρια και γνώστης των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων είναι η και Αθηνά Πετρόγλου, επίσης μέλος της Επιτροπής «Σοφών» του υπουργείου Εργασίας. Είναι διευθύντρια του νομικού περιοδικού «Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως». Ενός χρήσιμου εργαλείου για τους διοικητές των ασφαλιστικών ταμείων, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την «εμπιστοσύνη» που του δείχνουν οι διοικήσεις ασφαλιστικών φορέων τα τελευταία χρόνια που το αγοράζουν ανελλιπώς. Όπως προκύπτει από τη Διαύγεια ο ΟΑΕΕ πλήρωσε 480 ευρώ «για τρεις ετήσιες συνδρομές έτους 2013», αλλά και το ΙΚΑ στην Έδεσσα την ίδια χρονιά κατέβαλλε 160 ευρώ για την αγορά ενός τεύχους (ΑΔΑ ΒΕΝΓ4691ΩΓ-1ΓΟ). Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η Αθηνά Πετρόγλου εργαζόταν μέχρι τον Ιούλιο του 2013 (Διαύγεια: ΑΔΑ: ΒΛ97Λ-ZIP) στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ).

Αυτά και άλλα πολλά στην πλάτη του… «καμπούρη».

Ο επίλογος θα μπορούσε να ανήκει στον Τολστόι: «Τρία πράγματα χαρακτηρίζουν το σοφό άνθρωπο. Πρώτον: κάνει ο ίδιος αυτά που συμβουλεύει τους άλλους να κάνουν. Δεύτερον: Δεν κάνει τίποτα που να αντιβαίνει στην αλήθεια. Τρίτον: είναι υπομονετικός με τις αδυναμίες των άλλων».

Την τελευταία λέξη πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Το μόνο τους «όπλο» απέναντι στην

«ακριβοπληρωμένη σοφία» δεν είναι άλλο από διαμαρτυρία. Ήδη την αρχή έκαναν από νωρίς το πρωί σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ, με συμβολική κατάληψη στο υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29) καθώς και η διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Για αύριο Παρασκευή (16/10/2015) έχει πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια στις 6.30 μμ. και μισή ώρα αργότερα συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα. «Οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συνολικά ο λαός και η νεολαία είναι οι μόνοι που μέσα από τις συντονισμένες αγωνιστικές τους πρωτοβουλίες, μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις ομοσπονδίες τους σε κάθε χώρο και κλάδο, σε κάθε πόλη και γειτονιά μπορούν να αναστρέψουν αυτήν την κατάσταση», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

πηγή: newsbomb.gr

Οι “σοφοί” που το πάλαι έπαιξαν τα ταμεία στο χρηματιστήριο!

Σώσαμε κι από ΠΑΜΕ και από ΑΔΕΔΥ. Γιατί αν όντως ήθελαν σωστή κινητοποίηση, θα ένωναν ΌΛΑ τα συνδικάτα -και των μικρομεσαίων, αγροτών που κατεβαίνουν μόνοι τους, και ό,τι άλλο υπάρχει- σε γενική απεργία διαρκείας. Να νεκρωθούν τα πάντα!!! Μάλιστα από παλιά είχαμε ρίξει την ιδέα του Μένω στο Σπίτι και δεν πάω πουθενά, ούτε για τσιγάρα στο περίπτερο. Πόσο θα αντέξουν; Τους δίνω το πολύ 3 μέρες, με πρωτεύουσα και πόλεις σαν το Ναγκασάκι μετά από τον βομβαρδισμό. Να νεκρωθούν ΤΑ ΠΆΝΤΑ!

Αλλά σιγά να μην έχουμε συνδικάτα να αγκαλιάσουν τέτοια ιδέα. Προς το παρόν η επιτροπή σοφών είναι μάλλον επιτροπή ζαβών που αντέγραψαν τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών και τα παρουσιάζουν για δική του σοφία!

Κίνημα Επιβιώνουμε

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

Add comment

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη