Όταν κυβέρνηση ψέκαζε χιλιάδες πολίτες της για να διεξάγει δοκιμές βιολογικού πολέμου