«Θεωρίες συνωμοσίας» για τη φωτιά στη Λίμνη Ευβοίας;

«

Σήμερα είδα μια είδηση/σχόλιο στο διαδίκτυο και την έστειλα στη σελίδα του Λιγνίτη – ο δικός μας χρυσός μήπως μπορούν να τη διασταυρώσουν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η φωτιά δεν ξεκίνησε τυχαία, και πιθανά συνδέεται με αίτηση για πάρκο ανεμογεννητριών.

Η σύντομη έρευνα των καλών φίλων του Λιγνίτη, όσο μπορούσε να φτάσει κάπου, έφερε στο φως ένα δημοσίευμα του Μαΐου 2013, απ’ το ιστολόγιο “Ελεύθερο Βήμα των δημοτών Μαντουδίου, Λίμνης & Αγίας Άννας”, το οποίο έγραφε:

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπέγραψε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,95 MW της εταιρείας ‘’ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ Α.Ε.’’ στη θέση «Κέδρος – Χονδρή Ράχη» του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στο Ν. Ευβοίας.

Το αιολικό πάρκο θα έχει 18 ανεμογεννήτριες ύψους 85 μέτρων και διαμέτρου 82 μέτρων. Η περιοχή βρίσκεται εκτός χωροταξικού χάρτη για τα ΑΠΕ. Η Αιολική Κανδηλίου ΑΕ είναι θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. H ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στους τομείς της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ), Διόδια (ΑΤΤΙΚΑ), Αττική Οδός, Ενέργεια, Εξόρυξη (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ), Καζίνο Πάρνηθας, κλπ. Η Αιολική Κανδηλίου ΑΕ έχει Άδεια Εγκατάστασης για Αιολικό πάρκο στη θέση «Οχυρό» στο Κανδήλι, ισχύος 15,3 MW αλλά εκκρεμεί προσφυγή κατά της αδείας στο ΣΤΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την έρευνα τους ΕΔΩ.

Στο τέλος του άρθρου τους καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα:

«Εκ πρώτης όψεως λοιπόν η περιοχή της μεγάλης φωτιάς φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα στα χωροθετημένα αιολικά πάρκα, όπως αυτά δίνονται απ’ τη ΡΑΕ, αλλά δεν φαίνεται να συνδέεται μ’ αυτά. Το δημοσίευμα της πρώτης φωτογραφίας, που το είδα να έχει αναπαραχθεί σε αρκετούς ιστότοπους, δεν με πείθει, μοιάζει περισσότερο με θεωρία συνωμοσίας κι ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι πριν ξεκινήσουμε να δείχνουμε “εμπρηστές” με το δάχτυλο. Θα μπορούσε π.χ. εκεί που πριν τη φωτιά ήταν “άχρηστα” πεύκα, μετά τη φωτιά να φυτρώνουν “χρήσιμες” ελιές, όπως έχει γίνει σε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα Ελληνικής γης στη μεταπολίτευση, σε φωτιές που τέτοιες μέρες μας διαβεβαίωναν πως τις βάζουν επετειακά νοσταλγοί της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936! Για μια ακόμα φορά πάντως σημειώνω πως οι ντόπιοι ξέρουν πάντα καλύτερα κι αν κάποιος ντόπιος διαβάσει τη σημερινή ανάρτηση θα μπορούσε να μας διαφωτίσει περισσότερο».

Μάλλον δεν έχουν ενημερωθεί οι φίλοι, ότι δεν υπάρχουν “άχρηστα” πεύκα, αντιθέτως, υπάρχουν οι ρητινοκαλλιεργητές της Εύβοιας, καθότι μιλάμε για ένα δάσος που ρητινεύεται και αυτός ο κόσμος θα αντιμετωπίσει πρόβλημα όσον αφορά τη συγκομιδή της ρητίνης από δω και πέρα και για μερικά χρόνια. Και δεν είναι ασφαλισμένη στον ΕΛΓΑ ως προϊόν αγροτικό η ρητίνη.

Από τη δική μας πλευρά έχουμε να πούμε τα εξής: Απλά… ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ. Θέλουμε αναδάσωση εδώ και τώρα και όχι αναδάσωση με ανεμογεννήτριες ούτε του Μπόμπολα, ούτε κανενός άλλου με τον οποίο έχει κλειστεί μυστική συμφωνία, γιατί τελευταία πολλοί από αυτούς που “συνοδεύουν” αξιωματούχους στο εξωτερικό γλύφονται για τις ΑΠΕ.


Εμπρησμός

Τα εγκλήματα του εμπρησμού, αναφέρονται στο ΙΓ΄ Κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα και οι νομοτυπικές τους μορφές έχουν ως εξής:

Π Ο Ι Ν Ι Κ Ο Σ   Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ  – ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

 Άρθρο 264 – Εμπρησμός 

Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα` β) με κάθειρξη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο` γ) με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα ετών, αν στην περίπτωση του στοιχείου β΄ επήλθε θάνατος.

Άρθρο 265  Εμπρησμός σε δάση

1. Με επιφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά τους όρους του άρθρου 264, όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2 του ν. 998/1979 ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα κατά την έννοια της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από 15.000,00 ευρώ έως 150.000,00 ευρώ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της(1). Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση επιβάλλεται κάθειρξη (2).

2. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

3. Όποιος με σκοπό να διαπράξει το έγκλημα της παραγράφου 1 προβαίνει σε προπαρασκευαστική ενέργεια τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της(3).

Σημειώσεις: 

1) Το δεύτερο (προτελευταίο) εδάφιο της παραγράφου 1 δεν ισχύει μετά την κατάργηση του από το δεύτερο

εδάφιο του άρθρου 5 και του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 6 του ν. 1419/1984 (ΦΕΚ 28 / τεύχος Α΄).

2) Με την παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 1892/1990 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 2081/1992 αντικαταστάθηκε η παρ. 1.

3) Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4249/2014 ”Προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού σε δάση…” (ΦΕΚ 73/ τεύχος Α΄).

Άρθρο 266 – Εμπρησμός από αμέλεια

1. Αν η πράξη του άρθρου 264 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση.

2. Αν η πράξη του άρθρου 265 παρ. 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 2.900,00 ευρώ μέχρι 29.000,00 ευρώ, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται.

Σημείωση:

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 116 του Ν. 1892/1990 και 3 του άρθρου 29 του Ν. 2081/1992

 Άρθρο 267

Ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 266 απαλλάσσεται από κάθε ποινή, αν με την ελεύθερη θέλησή του καταστείλει ο ίδιος την πυρκαγιά ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς την αρχή δώσει αφορμή για την καταστολή της.


Όποιος τολμήσει να “αναδασώσει” με ανεμογεννήτριες, εμείς απλά θα κινηθούμε νομικά. Τέλος.

Φωτιά Εύβοια: «Στάχτη» 50.000 στρέμματα δάσους – Βιβλική καταστροφή
Φωτιά Εύβοια: «Στάχτη» 50.000 στρέμματα δάσους – Βιβλική καταστροφή

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

1 comment

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη