Τώρα θέλουν και Αιολικό Πάρκο στο Πήλιο!

Τ

Σαν να μην μας έφτανε το πρόβλημα της ΑΓΕΤ που θέλει να καίει RDF μια ανάσα από το Βόλο, τώρα στο βωμό των συμφερόντων της ντόπιας ενεργειακής ελίτ, μπαίνει και το όμορφο Νότιο Πήλιο!

Και για μια ακόμα φορά οι κάτοικοι στην τσίτα -μια τα νερά, μια οι “εναλλακτικές καύσεις”, τώρα και ανεμογεννήτριες- οι κάτοικοι και οι παραθεριστές της περιοχής εκφράζουν την αντίθεσή τους σε κάθε χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στο Νότιο Πήλιο εκφράζουν σε ανακοίνωσή τους  και καλούν τον Δήμο Νοτίου Πηλίου να ακυρώσει όλα τα σχέδια, να μην παραχωρήσει δημοτική έκταση 4.932 στρεμμάτων για την εγκατάσταση του Αιολικού Πάρκου και να προστατεύσει το Πήλιο.

Οι κάτοικοι σημειώνουν ότι από το αιολογικό πάρκο δεν υπάρχουν οφέλη για τους ίδιους και προσθέτουν πως είναι αδιαπραγμάτευτη η προστασία της υγείας των κατοίκων.

  • 4.932 στρέμματα θα φιλοξενήσουν τα αιολικά τέρατα μέσα στη φύση – για ποια “Βιώσιμη Ανάπτυξη’ μιλάμε; Αυτή της τσέπης των επιχειρηματιών
  • Θα μετατραπεί το Νότιο Πήλιο, από Μυριοβρύτη μέχρι Τρίκερι, σε εργοτάξιο και βιομηχανική περιοχή, σημαίνοντας τον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της.
  • Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ αποτελεί καταστρατήγηση της θεσμοθετημένης προστασίας του. Το Πήλιο αποτελεί φυσικό και πολιτιστικό πόρο – τοπίο εθνικής αξίας.
  • Εκτός από την καταστροφή του τουρισμού, πλήττεται και ο πρωτογενής τομέας (ελαιώνες, εποχικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, μελισσοκομία) που συνεχίζει να απασχολεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού και δεν γίνεται τούτος να διακινδυνευθεί, ειδικά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.
  • Πλήρης υποβάθμιση των εκτάσεων που ο Δήμος νοικιάζει σε δημότες
  • Ο υπάρχων υποσταθμός της ΔΕΗ είναι ήδη κορεσμένος κι αντί να απομακρυνθεί, πάγιο αίτημα της Κοινότητας Λαύκου, αφού λειτουργεί καταχρηστικά σε απόσταση μόλις 300 μ. από το όριο του οικισμού εδώ και χρόνια, αντιθέτως τούτος θα επεκταθεί, ενώ αναγκαστικά θα πυκνώσουν οι γραμμές μεταφοράς προς τον ίδιο ή νέο υποσταθμό. Επίσης, η λειτουργία των ίδιων των ανεμογεννητριών παράγει υποήχους, οι οποίοι είναι πλέον κοινά παραδεκτό, ότι επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των κατοίκων.
  • Το οικονομικό όφελος 1% των κατοίκων από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου είναι αστείο και δεν μπορεί να αποζημιώσει για τις οικονομικές και άλλες ζημιές, που θα υποστούν
  • Στο υπό έγκριση ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας δεν καθορίζεται καμιά Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) στο Πήλιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωσή τους:

Ανακοίνωση πολιτών

«Οι δημότες, κάτοικοι και παραθεριστές Νοτίου Πηλίου, επαγγελματίες και τοπικοί Σύλλογοι, πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ, ότι ο Δήμος μας έχει κληθεί να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση Αιολικού πάρκου στη θέση Προφήτης Ηλίας, Δ. Νοτίου Πηλίου, η οποία – εάν εγκριθεί, θα σημάνει ουσιαστικά και την αδειοδότησή του.

⦁ Καλούμε το Δήμο Νοτίου Πηλίου να μην παραχωρήσει δημοτική έκταση 4.932 στρεμμάτων για την εγκατάσταση αυτού του Αιολικού Πάρκου (έκταση την οποία, σημειωτέον, δεσμεύουν 11 μόνον Α/Γ).

⦁ Καλούμε επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο, τα Τοπικά Συμβούλια, τις Επιτροπές Διαβούλευσης και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας να απορρίψουν συνολικά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Α/Π στον Προφήτη Ηλία, όπως και κάθε άλλη τέτοια “μελέτη” (μπορούν να αναπτυχθούν τουλάχιστον 240 Α/Γ τύπου Vestas V90 – 2MW ή Gamesa G90 – 2MW ή άλλου παρομοίου τύπου, με ύψος πύργου 80.μ.! και διάμετρο ρότορα 90 μ.!), καθόσον, μαζί με τα συνοδευτικά έργα (διανοίξεις και εκσκαφές χιλιομέτρων για καλωδιώσεις μεσαίας και υψηλής τάσης, θεμελιώσεις με οπλισμένο σκυρόδεμα 150 τ.μ. και ισάριθμες διαμορφώσεις πλατειών 2.500 τ.μ. για κάθε μια ανεμογεννήτρια και εργοταξιακών χώρων), πρόκειται να μετατρέψουν το Νότιο Πήλιο, από Μυριοβρύτη μέχρι Τρίκερι, σε εργοτάξιο και βιομηχανική περιοχή, σημαίνοντας τον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της.

1. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ
Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α/Γ αποτελεί καταστρατήγηση της θεσμοθετημένης προστασίας του. Το Πήλιο αποτελεί φυσικό και πολιτιστικό πόρο – τοπίο εθνικής αξίας.

2. Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
Η διεθνής αναγνωρισιμότητα του Πηλίου, αλλά και η ηρεμία και ομορφιά του εξαιρετικού τοπίου έχει συντελέσει στην ανάπτυξη του ήπιου Τουρισμού.
Παράλληλα, ο πρωτογενής τομέας (ελαιώνες, εποχικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία, μελισσο-κομία) συνεχίζει να απασχολεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού και δεν γίνεται τούτος να διακινδυνευθεί, ειδικά στις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

3. Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ
Στα 4.932 στρ. γης στα οποία προτείνεται η δημιουργία του αιολικού πάρκου περιλαμβάνονται: α. Εκτάσεις περίπου 200 στρ. που ο Δήμος νοικιάζει σε δημότες όπως και
β. περισσότερα από 1.000 στρέμματα γης από το κτήμα της Ι.Μ. Αγίου Αθανασίου (από τα 3.912 στρ. συνολικά που αποτελεί επίσης δημοτική περιουσία), τα οποία υποβαθμίζονται, ενώ αποκλείεται κάθε άλλο σχέδιο ανάπτυξης και αξιοποίησης.

4. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
Ο υπάρχων υποσταθμός της ΔΕΗ είναι ήδη κορεσμένος κι αντί να απομακρυνθεί, πάγιο αίτημα της Κοινότητας Λαύκου, αφού λειτουργεί καταχρηστικά σε απόσταση μόλις 300 μ. από το όριο του οικισμού εδώ και χρόνια, αντιθέτως τούτος θα επεκταθεί, ενώ αναγκαστικά θα πυκνώσουν οι γραμμές μεταφοράς προς τον ίδιο ή νέο υποσταθμό.
Επίσης, η λειτουργία των ίδιων των ανεμογεννητριών παράγει υποήχους, οι οποίοι είναι πλέον κοινά παραδεκτό, ότι επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των κατοίκων.

5. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
Το οικονομικό όφελος 1% των κατοίκων από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου είναι αστείο και δεν μπορεί να αποζημιώσει για τις οικονομικές και άλλες ζημιές, που θα υποστούν (οι καταναλωτές π.χ. της Δ.Ε. Σηπιάδος, υπολογίζεται πως θα έχουν όφελος 0,61 ευρώ το μήνα).
Ομοίως και όσον αφορά το εικαζόμενο όφελος από ενδεχόμενη π.χ. μίσθωση για το Δήμο Νοτίου Πηλίου περί τα 65.000 Ευρώ (1,7%), καθόσον τούτο δεν αρκεί για την αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών, αφού αναλώνεται πολλαπλάσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα (κεφάλαιο).

6. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΛΗΓΕΙ ΣΟΒΑΡΑ
50.000 στρέμματα κάηκαν μόνον τον Ιούλιο του 2007, χώρια το 2000, χώρια το 1991.

7. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Στο υπό έγκριση ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας δεν καθορίζεται καμιά Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) στο Πήλιο.

Εμείς οι δημότες, κάτοικοι και παραθεριστές Νοτίου Πηλίου, οι επαγγελματίες και οι τοπικοί Σύλλογοι, είμαστε αντίθετοι με κάθε χωροθέτηση Αιολικών Πάρκων στο Νότιο Πήλιο. Καλούμε το Δήμο και την Πολιτεία να ακυρώσει τα σχέδια αυτά και να προστατεύσει τον πολύτιμο αυτό φυσικό, πολιτιστικό και οικονομικό πόρο, που λέγεται Πήλιο».

Να σημειωθεί ότι το ρεύμα που θα παραχθεί μάλλον προορίζεται για εξαγωγή στο εξωτερικό και όχι για τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης. Άλλος καταστρέφει το περιβάλλον του, κι άλλος θα παίρνει ρεύμα…

Ζούμε τον απόλυτο εφιάλτη της Λερναίας Ύδρας. Μόλις πας να κόψεις ένα κεφάλι φυτρώνουν άπειρα νέα…

 

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη