Επιστήμονες και γιατροί προσφεύγουν στην Ε.Ε. για τη χρήση 5G λόγω κινδύνων για την υγεία

Ε

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, περισσότεροι από 180 επιστήμονες και γιατροί έστειλαν μια προσφυγή 11 σελίδων για μορατόριουμ για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο λόγος για την έκκληση είναι ότι “το RF / EMF έχει αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον”, αλλά και ότι “Η 5G δεν έχει ερευνηθεί πλήρως για πιθανούς κινδύνους για την υγεία και για περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τους ανεξάρτητους επιστήμονες, παρά μόνο από τους ίδιους τους επιστήμονες της βιομηχανίας που προφανώς θα έχουν σφραγίδα 5G όπως και οι προηγούμενες γενιές τηλεπικοινωνιακών.”

Το 5G είναι αποτελεσματικό μόνο σε μικρές αποστάσεις και μεταδίδεται δύσκολα μέσω στερεών υλικών. Λόγω αυτής της ανεπάρκειας της μετάδοσης, θα χρειαστεί ένας τεράστιος αριθμός κεραιών ή πύργων κυψελών για την εφαρμογή υπηρεσίας 5G.

Σύμφωνα με την προσφυγή, το 5G είναι αποτελεσματικό μόνο σε μικρές αποστάσεις και μεταδίδεται δύσκολα μέσω στερεών υλικών. Λόγω αυτής της ανεπάρκειας της μετάδοσης, θα χρειαστεί ένας τεράστιος αριθμός κεραιών ή πύργων κυψελών για την εφαρμογή υπηρεσίας 5G.

Σημαντική παράγραφος:

Με την όλο και πιο εκτεταμένη χρήση ασύρματων τεχνολογιών, κανείς δεν μπορεί να αποφύγει να εκτεθεί σ’ αυτήν. Επειδή πάνω από τον αυξημένο αριθμό πομπών 5G (ακόμη και σε χώρους στέγασης, καταστήματα και νοσοκομεία) σύμφωνα με εκτιμήσεις, «10 έως 20 δισεκατομμύρια συνδέσεις» (σε ψυγεία, πλυντήρια, κάμερες παρακολούθησης, αυτοκίνητα και λεωφορεία, κ.λπ.) θα είναι μέρος του Διαδικτύου των Πραγμάτων. Όλα αυτά μαζί μπορούν να προκαλέσουν σημαντική αύξηση της συνολικής, μακροπρόθεσμης έκθεσης σε RF-EMF σε όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν μελέτες για μακροχρόνιες εκθέσεις RF / EMF σε ανθρώπους, για τις οποίες ούτε γνωρίζω ούτε έχω βρει στην έρευνά μου. Αυτή η σκόπιμη παράλειψη φαίνεται να είναι η πιο ενοχοποιητική πτυχή της πιθανής αθέμιτης σύμπραξης από την πλευρά της «συναινετικής επιστήμης», η οποία προφανώς παρακινεί και προωθεί την τεχνολογία μικροκυμάτων, τη βιομηχανία και, ειδικότερα, τις επαγγελματικές του ενώσεις που επηρεάζουν την πολιτική των μικροκυμάτων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του IARC και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ.

“Οι πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις έδειξαν ότι το EMF επηρεάζει τους ζώντες οργανισμούς σε επίπεδα πολύ κάτω από τις περισσότερες διεθνείς και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές”, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου για καρκίνο, του κυτταρικού στρες, της αύξησης των επιβλαβών ελευθέρων ριζών, των γενετικών βλαβών, των δομικών και λειτουργικών αλλαγών το αναπαραγωγικό σύστημα, τα ελλείμματα μάθησης και μνήμης, νευρολογικές διαταραχές και αρνητικές επιπτώσεις στη γενική ευημερία στους ανθρώπους. Η ζημιά υπερβαίνει την ανθρώπινη φυλή, καθώς υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις βλαβερών επιδράσεων τόσο στα φυτά όσο και στα ζώα.”

Η προσφυγή συνεχίζει:

Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), η υπηρεσία καρκίνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), το 2011 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συχνότητας 30 KHz – 300 GHz είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο (ομάδα 2Β). Ωστόσο, νέες μελέτες όπως η μελέτη NTP που προαναφέρθηκε και αρκετές επιδημιολογικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων μελετών σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τον κίνδυνο για καρκίνο του εγκεφάλου, επιβεβαιώνουν ότι η ακτινοβολία RF-EMF είναι καρκινογόνος για τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τις “Κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια”, η προσφυγή τονίζει τον τρόπο προστασίας της βιομηχανίας, αλλά όχι την ανθρώπινη υγεία:

Οι τρέχουσες “οδηγίες ασφαλείας” της ICNIRP είναι παρωχημένες. Όλες οι αποδείξεις βλάβης που αναφέρονται παραπάνω προκύπτουν αν και η ακτινοβολία είναι κάτω από τις “οδηγίες ασφαλείας” της ICNIRP. Συνεπώς, απαιτούνται νέα πρότυπα ασφαλείας. Ο λόγος των παραπλανητικών κατευθυντήριων γραμμών είναι ότι “η σύγκρουση συμφερόντων των μελών της ICNIRP λόγω των σχέσεών τους με τηλεπικοινωνίες ή ηλεκτρικές εταιρείες υπονομεύει την αμεροληψία που πρέπει να διέπει τη ρύθμιση των δημόσιων προτύπων έκθεσης για μη-
ιονίζουσα ακτινοβολία … Για την αξιολόγηση των κινδύνων από τον καρκίνο είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν επιστήμονες με ικανότητα στην ιατρική, ιδιαίτερα στην ογκολογία».  

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές του ICNIRP / WHO για το EMF βασίζονται στην απαρχαιωμένη υπόθεση ότι “Το κρίσιμο αποτέλεσμα της έκθεσης RF-EMF που σχετίζεται με την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια είναι η θέρμανση του εκτεθειμένου ιστού.” Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι πολλά διαφορετικά είδη ασθενειών και βλαβών προκαλούνται χωρίς θέρμανση (“μη θερμική επίδραση”) σε επίπεδα ακτινοβολίας πολύ κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP.

Η προσφυγή προτείνει πέντε συστάσεις που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά «για να μελετήσει τη συνολική και σωρευτική έκθεση που επηρεάζει τους πολίτες της ΕΕ». Η αθροιστική έκθεση είναι βασική σε κάθε μελέτη, ανεξάρτητα πρόκειται για χημική ή ρυπογόνο, όπως είναι τα EMFs. Δημιουργούν “electrosmog” – ηλεκτρομαγνητικό νέφος.

Τώρα αν προσθέσει κανείς στα ανωτέρω των επιστημόνων και γιατρών τις προειδοποιήσεις και του Jerry Flynn, πρώην πλοιάρχου στο Τμήμα Τεχνολογίας Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής του Βασιλικού Καναδικού Ναυτικού, που αναφέρει ότι όλη αυτή η τεχνολογία έχει δημιουργηθεί καθαρά για στρατιωτικούς σκοπούς, γίνεται απόλυτα κατανοητός ο στόχος τους:

Ήδη υπάρχει ένα “δίκτυο” στημένο με τις πολλαπλές αντένες κινητής τηλεφωνίας το οποίο θα ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΊ, αφού όπως λένε οι ειδικοί, νέοι πύργοι θα είναι άκρως απαραίτητοι για τη λειτουργία του 5G. Που καταλήγουμε τελικά; Στο ότι όλες οι χώρες που θα συμμετέχουν σε αυτήν την τεχνολογία, θα έχουν στη γη τους ένα άτυπο χααρπ, το οποίο θα έχει τις δυνατότητες να κάνει ό,τι το χααρπ – με όποιες αυτές συνεπάγονται!

Από καιρό τώρα θέλω να καταγγείλω την αληθινή χρήση και τους λόγους προμοταρίσματος της κινητής τηλεφωνίας. Ήρθε η ώρα λοιπόν, να πούμε τα πράγματα με το πραγματικό όνομα τους, αλλά, και να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες που μας αναλογούν.

Σας προειδοποιώ, από δω και στο εξής ίσως να μην είμαι συμπαθής όχι μόνο στους μέχρι τώρα αντιπάλους μου, αλλά ακόμα και στους φίλους αναγνώστες. Τον προηγούμενο μήνα έκλεισα 5 χρόνια στην AllNewz + ένα ακόμα σε προηγούμενο σάιτ. 6 χρόνια ακατάπαυστης ενημέρωσης, χωρίς απαιτήσεις από το αναγνωστικό κοινό, χωρίς οικονομικό όφελος παρά μόνο προσωπικό κόστος, χωρίς διαφημίσεις και pop ups να πετάγονται εκβιαστικά στη μούρη σας, με αγωγή σε βάρος μου και με λογοκρισία από τις πλατφόρμες διαδικτύου.

Ήρθε η στιγμή να κάνω τις τελευταίες αποκαλύψεις, αλλά και οδηγίες προς σκλαβωμένους συμπατριώτες. Το αν θα τις ακολουθήσετε ή όχι, είναι δική σας επιλογή και ευθύνη. Ο Θεός μας έδωσε ένα δώρο-κατάρα που λέγεται Ελεύθερη Βούληση. Και Αυτός και μόνο Αυτός, θα είναι και ο τελικός Κριτής του κατά πόσο κάναμε καλή χρήση αυτού του τόσο πολύτιμου, αλλά και πολύπλοκου θεϊκού δώρου.

Η συνέχιση της AllNewz και η τύχη της βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά σας χέρια, φίλοι μου, και όχι των εχθρών μου. Είναι μια απόφαση όχι της στιγμής, αλλά που ωριμάζει εδώ και μήνες….

Θα υπάρξει σύντομα συνέχεια…

Σχετικά με την AllNewz

AllNewz

Υπεύθυνη σύνταξης - Γιάννα Μυράτ:
Μουσικός, συγγραφέας, αναλύτρια, ακτιβίστρια

By AllNewz

Ακολουθήστε μας!

AllNewz – κύριο ιστολόγιο

Πρόσφατα στο ΝΕΑ AllNewz

Βρείτε μας στο facebook

Αθώωση της συντάκτριας της AllNewz για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”

Σύνταξη